Senaat

Even voorstellen: De Senaat van de Nachtuulen

CV de Nachtuulen is opgericht in het memorabele jaar 1958. In 1980, 22 jaar later, werd de Senaat ingesteld. In 2013 vierden we dus niet alleen 55 jaar Nachtuulen, nee we vierden een dubbel jubileum. Ook 33 jaar Senaat van de Nachtuulen.

Oorspronkelijk was het lidmaatschap van de Senaat aan zeer strikte regels gebonden. Het aantal leden mocht maximaal 11 zijn. En uiteraard moest elke senator grote verdiensten hebben voor CV De Nachtuulen. Nee, daar kwam je zomaar niet bij!

Gelukkig is ook De Senaat met de jaren milder geworden in hun toelatingsbeleid. Maar nog steeds moet je echte verdiensten hebben voor onze vereniging, maar door de enorme betrokkenheid met de Nachtuulen loopt het aantal Senatoren inmiddels al tegen de dertig en in het jubileumjaar zullen we precies 33 senatoren hebben, daar zorgen wij wel voor.

En niemand wil weg bij onzer Senaat. Senator word je voor je leven. Kijk naar de allereerste voorzitter van de Nachtuulen, toen nog de Elfjes geheten, Hein Wenting. Al ruim 55 jaar trouw aan en actief voor De Nachtuulen en inmiddels ook al weer ruim 33 jaar erevoorzitter van onze vereniging. En hij is niet de enige actieve senator. Ook Jan Koenders is ruim 55 jaar – vanaf de oprichting dus – actief lid en al ruim 33 jaar Senator.

Vanwege hun lange staat van dienst zijn de Senatoren alleen al om die reden wijs. Wijs als een echte Uul. Niet voor niets herbergt de Senaat veel uulen die in de loop der jaren zijn onderscheiden met de belangrijkste onderscheiding in ons mooie dorp: de Orde van de Smaragdogige Nachtuul.

Verder laat de Senator zich wat moeilijk omschrijven, ze zijn lang, kort, dik, dun, bijna jong, bijna oud, handig , verstandig, gezellig, sociaal, gewiekst, ondeugend, nieuwsgierig, betrokken enzovoorts. Bovenal echter genieten ze enorm van het carnavalsfeest en van goed gezelschap. En ook kenmerkend: ze lusten heel erg graag een lekker pilsje (en soms een jonkie).

Senatoren kunnen natuurlijk niet zonder hun Senatrices, hun beste wederhelft. Hoe het kan is een goed bewaard geheim maar het erg laat thuis komen is als Nachtuul nooit een probleem geweest.

Vanwege het tegen de regels in laten groeien van het aantal Senatoren is menig keer geprobeerd het aantal Senatoren te kortwieken. U zult begrijpen dat deze wijze mensen zich niets laten gezeggen en aan het eind van het liedje verandert er dus niets. En daarin schuilt juist de kracht en de charme van elke Senator, het compromisloos vasthouden van die oergezellige nachtuulensfeer.

Wat wel verandert is dat de een het nog wat rustiger aandoet dan de ander. Enkelen daarentegen weten van geen ophouden als actieve Nachtuul. Hoe dan ook, het mooie is en blijft dat er niets moet bij de Senaat. Gezelligheid blijft troef. Natuurlijk wordt er wel een oogje in het zeil gehouden of alles binnen de vereniging goed loopt. En natuurlijk worden er gevraagd en ongevraagd nog heel wat klusjes door de Senatoren uitgevoerd.

Samenvattend, het is een waarlijk voorrecht om bij deze gezellige club te behoren. Ons wijze advies: zet je in voor de Nachtuulen en deze droom kan over een jaar of wat ook voor jou werkelijkheid worden.

De komende tijd zullen we alle Senatoren en Senatrices van de Nachtuulen op deze wepzaait aan u voorstellen. Dus: sjek deze zaait duk!

senaat1
senaat2